Physiorullen®

> Introduktion
Rehab 
Hälsa

Sport 
Ryttare
 
Prislista
 
Kurser
 
Beställning

Physiorullen® – introduktion

Physiorullen erbjuder ett 2- dimensionellt träningsunderlag som är rörligt/ostabilt. Detta stimulerar den posturala kontrollen, aktiverar våra djupast liggande ”hållningsmuskler” transversus abdominis och ryggradens multifider vilka samordnas och stärks. Träningen medför också en ökad kroppsmedvetenhet och ger på köpet en förbättrad kroppshållning.

Att ha en bra inre bålstabilitet är grunden för att all övrig träning som vi utövar ska ge avsedd effekt. Att träna på PHYSIORULLEN® ger inte bara en god bålstabilitet utan ger också en mjuk och skonsam mobilisering av hypomobila (stela) ryggradssegment och normaliserar/fördelar rörligheten över alla ryggradens segment från översta nackkotan ner till bäckenet. Ryggens hud och muskulatur får vid träningen en kraftig stimulans/genomblödning, vilket har en mycket positiv inverkan på muskulaturens uthållighet, styrka och funktion.

Att träna på PHYSIORULLEN® ger en omedelbar feedback genom ”för- och eftertest”. Träningstiden är låg dvs. man tränar i genomsnitt 3-5 minuter om dagen!

Vi har utvecklat olika inriktningar och tekniker för träning med PHYSIORULLEN® – allt från friskvård (rygghygien) och sport till kurser för leg sjukgymnaster i behandlingstekniker för rörelseapparatens dysfunktioner.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.