AFU (Aktivitetsförmågeutredning)

AFU är en utredning om arbetsförmåga som FK kan initiera när man varit sjukskriven i mer än 6 månader eller längre.

Vita Villan AB utför Aktivitetsförmågeutredningar sk AFU på uppdrag av Region Halland som är beställda av Försäkringskassan .

Utredningen syftar till att ge en oberoende fördjupad beskrivning av aktuellt hälsotillstånd. Kartlägga förmågan till aktivitet genom ett standardiserat utredningsprogram vilket innebär att alla som kommer på AFU i Sverige bedöms utifrån samma mall. Utredningen ska beskriva aktuella funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar men även kvarstående förmågor till aktivitet på ett sätt som Försäkringskassan förstår.

Utredningen innehåller alltid en läkarbedömning men kan vid behov även inkludera bedömning av fysioterapeut, arbetsterapeut och/eller psykolog. När utredningen är färdigställd återkopplas den av läkaren varefter den skickas till Försäkringskassan för att på så sätt bidra till bedömning av arbetsförmågan tillsammans med det material som finns sedan tidigare.

Vita Villan AB  tar inga beslut om sjukskrivningens vara eller icke vara.

När utredningen bedömts av resp handläggare och ev försäkringsmedicinsk rådgivare kan denna erhållas av handläggaren.