AFU (Aktivitetförmågeutredning)

AFU är en utredning som FK initierar när man varit sjukskriven i mer än 6 månader.

Remiss krävs alltid från Försäkringskassan.