Utredning/bedömning

Vi utför arbetsförmågebedömningar, helhetsutredningar mm men för att kunna komma på en sådan utredning krävs remiss från Försäkringskassan, försäkringsbolag, arbetsgivare eller Socialförvaltningen.

Deltagande i MMS eller KBT (behandling) innebär inte en arbetsförmågebedömning.