MMS (Multimodal smärtbehandling)

Aktuell info! Vita Villan AB´s MMS är just nu vilande (höst 2018). Vi väntar på besked från Förvaltningsrätten för att kunna gå vidare och teckna de avtal som vi blivit tilldelade i Region Skånes upphandling av MMS med start 2019 och framåt. Info kommer!

…hos oss på Vita Villan AB blir du rehabiliterad med stöd och hjälp av kvalificerad, erfaren och specialistutbildad personal med långvarig erfarenhet av att bedriva smärtrehabilitering samt att arbeta processinriktat i team.

Du skall vara mellan 16 och 70 år och haft besvär i minst 3 månader.

Så här går det till:
Remiss skickas från din familjeläkare och du har rätt att själv välja vårdenhet och kan välja ex att komma till Vita Villan AB även om du kan få rehabilitering på den egna vårdenheten. Pengarna tas inte från din vårdenhets budget utan kommer direkt från Region Skåne. Din läkare skall ange på remissen att det gäller MMS behandling samt vilken diagnos du har och du ska också fylla i en enkät om hur du mår (Linton score). Du betalar patientavgift 200 kr/besök och högkostnadskort gäller, fn är frikortsgränsen 1 100 kr vilket då är den maximala summan du behöver betala. När vi fått din remiss blir du kallad till ett första besök hos någon av de i teamet ingående kompetenserna. Väntetiden är maximalt 4 veckor.  Du får även fylla i frågeformulär om ditt mående och dina besvär när du börjar, efter rehabtidens slut och efter 3 månader vilket är obligatoriskt. Vi vill även ha din tillåtelse att beställa journaler från dina tidigare vårdkontakter.

OBS att MMS inte är en arbetsförmågeutredning och du ska vara färdigutredd på din vårdenhet.

Vi arbetar för att Du ska få verktyg att hantera din smärta och kunna återgå i någon form av arbete efter genomgången rehabilitering hos oss.

Den inledande bedömningen:
Första mötet är i stort sett administrativt där vi går igenom din problematik, fyller i formulär och berättar för dig vad vi kan erbjuda, detta kan resultera i att:
• Du behöver ytterligare eller annan medicinsk utredning/behandling och remitteras tillbaka till din läkare på vårdenheten.
• Du behöver individuell hjälp och behandling av ex leg sjukgymnast eller psykologsamtal dvs inte i behov av ett helt team.

Eller:

• Du slussas in i vårt rehabprogram och får då tider för en första bedömning av läkare, sjukgymnast och psykolog. Målplan sätts ihop och du väljer den inriktning på program som passar dig bäst.

Multimodal rehabilitering i grupp 1 (Drottninggatan 28,Helsingborg):
Denna modell innehåller teoretiska lektioner, fysisk doserad träning och psykisk intervention. Grupp programmet pågår under 5 veckor. Du deltar vid 2-3 tillfällen/vecka, förmiddagar och/eller eftermiddagar under dessa veckor enligt schema. Teori och lämplig fysisk aktivitet samt individuella hemövningar blandas för att ernå bästa resultat.
Fysisk aktivitet som ingår är bl a anpassad träning på Friskis&Svettis (ledd av vår sjukgymnast). Övrig fysisk träning kan variera beroende på individuella behov. Teori, mindfulness och RGRM träning är gemensam aktivitet för alla deltagare i gruppen. Hemuppgifter ingår.

Multimodal rehabilitering i grupp 2 (Natur och Djur):

Denna inriktning innehåller precis som ovan teoretiska lektioner med fysisk och psykisk intervention på Drottninggatan 28. Programmet pågår under 5 veckor. Du deltar vid 2-3 tillfällen/vecka varav en till två av dessa förläggs till Vitvillan Stall utanför Nyhamnsläge. Schemat är varierat med förmiddagar och/eller eftermiddagar fördelat över de 5 veckorna. Teori och lämplig fysisk aktivitet samt individuella hemövningar blandas för att nå bästa resultat. Att vistas på gården och umgås med våra Islandshästar, pröva på sjukgymnastledd terapeutisk ridning samt delta i gårdens enklare göromål ger en möjlighet att bryta negativa cirklar. Lugnet, naturen, promenaderna ger en positiv multisensorisk påverkan på både kropp och själ med ökad kondition, styrka samt ”lugn och ro”. Denna inriktning kommer att genomföras och utvärderas under vår-höst 2018.

Efter genomgången rehabtid skickas ett remissvar till remitterande läkare på din vårdenhet.

När tre månader har gått efter att du deltagit i vårt program sker en obligatorisk uppföljning i form av en återträff men under de 3 månaderna kommer vi ha kontakt i form av sms eller telefonsamtal minst 2 gånger för att följa utvecklingen.

Varmt välkommen till Vita Villan AB´s MMS!

Yvonne och Magnus Liljeroos med personal