MMS (Multimodal smärtbehandling)

Vi finns:

I Helsingborg:  Drottninggatan 28, 252 21 Helsingborg.                                   Tel 042-245910       mail: info@vitavillan.se

I Landskrona: Skolallén 15 B, 261 32 Landskrona.                                              Tel 0418-15990     mail: landskrona@vitavillan.se

I Ängelholm: Storgatan 22, 262 32 Ängelholm.                                                    Tel 0431-16565      mail: angelholm@vitavillan.se

…hos oss på Vita Villan AB blir du rehabiliterad med stöd och hjälp av kvalificerad, erfaren och specialistutbildad personal med långvarig erfarenhet av att bedriva smärtrehabilitering samt att arbeta processinriktat i team.

Du skall vara över 18 år och haft besvär i minst 3 månader.

Så här går det till:
Remiss skickas från din familjeläkare alt specialistläkare, i vissa fall kan egenremiss accepteras. Kostnaden tas inte från vårdenhetens budget utan kommer direkt från Region Skåne. Din läkare skall ange på remissen att det gäller MMS behandling samt vilken diagnos du har och du ska också fylla i en enkät om hur du mår (Linton score). Du betalar patientavgift 200 kr/besök och högkostnadskort gäller, fn är frikortsgränsen 1 150 kr vilket då är den maximala summan du behöver betala under ett år. När vi fått din remiss blir du kallad till ett första besök hos någon av de i teamet ingående kompetenserna. Du får även fylla i frågeformulär om ditt mående och dina besvär när du börjar, efter rehabtidens slut, efter 3 månader och efter 1 år vilket är obligatoriskt. Vi vill även ha din tillåtelse att beställa journaler från dina tidigare vårdkontakter.

OBS att MMS inte är en arbetsförmågeutredning!

Vi arbetar för att Du ska få verktyg att hantera din smärta och kunna återgå i någon form av arbete efter genomgången rehabilitering hos oss.

Den inledande bedömningen:
Första mötet är i stort sett administrativt där vi går igenom din problematik, fyller i formulär och berättar för dig vad vi kan erbjuda, detta kan resultera i att:
• Du behöver ytterligare eller annan medicinsk utredning/behandling och remitteras tillbaka till din läkare.
• Du behöver individuell hjälp och behandling av ex sjukgymnast eller psykolog dvs inte i behov av ett helt team.

Eller:

• Du slussas in i vårt rehabprogram och får då tider för en första bedömning av läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut och psykolog. En målplan sätts ihop tillsammans med dig.

Multimodal rehabilitering i grupp:
Denna modell innehåller teoretiska lektioner, fysisk doserad träning och psykisk intervention. Grupp programmet pågår under 6-8 veckor. Du deltar vid 3-4 tillfällen/vecka, förmiddagar och/eller eftermiddagar under dessa veckor enligt schema. Teori och lämplig fysisk aktivitet samt individuella hemövningar blandas för att uppnå bästa resultat.
Fysisk aktivitet som ingår är bl a anpassad träning på Gym (ledd av vår sjukgymnast). Övrig fysisk träning kan variera beroende på individuella behov. Teori, mindfulness och RGRM träning är gemensamt aktiviteter för alla deltagare i gruppen. Hemuppgifter ingår.

Vi använder våra Islandshästar som en del i rehabiliteringen för de som vill!

Att vistas på gården och umgås med våra Islandshästar och hundar, pröva på sjukgymnastledd terapeutisk ridning. Lugnet, naturen och promenaderna ger en positiv multi sensorisk påverkan på både kropp och själ med ökad kondition, styrka samt ”lugn och ro”.

Efter genomgången rehabtid skickas ett remissvar till remitterande läkare på din vårdenhet.

Varmt välkommen till Vita Villan AB´s MMS!

Yvonne och Magnus Liljeroos med personal

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.