Företagshälsovård (FHV)

Inom Vitavillan har vi kompetens att genomföra arbetsplatsanalyser samt ergonomiska utredningar på olika typer av arbetsplatser.

Ex bedömning av en kontorsarbetsplats beräknas ta ca 2h och resulterar sedan i en skriftlig rapport som innehåller beskrivning av aktuell miljö och förslag på ev förbättringar.

Vitavillan försäljer inga tekniska hjälpmedel men har kontakter i branschen som vi samarbetar med.

Kontakta oss för offert!

Ergonomiska föreläsningar:

Vi har en del utbildingar i ergonomi/hälsotänkande. Ofta i kombination med Physiorullen vilket har visat sig vara ett mycket uppskattat koncept. Vi träffas på mottagningen oftast kvällstid, max 16 personer/grupp och utbildningen tar ca 3h.

Vi skräddarsyr även andra typer av föreläsningar efter önskemål.