Skandia Lifeline

Vi samarbetar med Sophiahemmet Rehab Center i Stockholm och tar emot personer som aktiverar sin försäkring i Skandia Lifeline.

Steg 1. Kontakt med hälsoslussen i Stockholm.

Steg 2. Vi blir kontaktade om att ett ärende är aktuellt inom Nordvästra Skåne. Vi kallar till ett Rehabvägledningsmöte inom 4 dygn. Den försäkrade träffar en person i teamet som är utbildad Rehabvägledare och tillsammans går vi igenom olika formulär samt penetrerar vilket hjälpbehov som finns. Rehabvägledaren fördelar sedan vidare till den hjälp som är aktuell i det enskilda fallet, läkare, psykolog mm.

Steg 3. Avstämning till Rehabvägledaren.

Steg 4. Avslut.

Vid start och avslut skickar Skandia automatiskt ut enkäter som den försäkrade skall fylla i, detta för att utvärdera insatserna och följa upp effekterna av insatta resurser.

Har du frågor om försäkringen Skandia Lifeline, kontakta oss.