Physiorullen® – rehab

Introduktion
> Rehab
Hälsa
Sport
Ryttare
Prislista
Kurser
Beställning

 

Physorullen® – rehab

Är ett behandlings- och träningskoncept utarbetat för legitimerade sjukgymnaster att använda i behandling och träning av dysfunktioner i rörelseapparaten. Att använda sig av PHYSIORULLEN® är inte ”i stället för”, utan ett komplement till den övriga behandlings- och träningsarsenalen.

Teknikerna är hämtade från redan kända och väl beprövade metoder såsom OMT, Feldenkrais, PNF, BK, Pilates etc etc och stämmer väl överens med hur vi ser på kroppens funktion utifrån de senaste forskningsrönen inom neurofysiologi, ledmekanik samt muskulaturens nutrition och funktion.

PHYSIORULLEN® ger också oanade möjligheter till att stötta patienter till hemträning. Träningstiden är kort, 3–5 minuter i genomsnitt/dag, och träningen är utvärderingsbar genom för- och eftertest. Vi vet idag att för att nå riktigt bra resultat i vår behandling och träning får vi inte glömma de psykologiska faktorerna. Genom att använda PHYSIORULLEN® stöder vi en process mot patientens självständighet allt i enlighet med ett Kognitivt Beteendeterapeutiskt (KBT) synsätt.

Det unika med PHYSIORULLEN® är att man tränar på ett rörligt/ostabilt underlag vilket ger maximal stimulans till våra bålstabiliserande muskler. Vi kan dels träna t ex transversus isolerat men också och framför allt i koordination med ryggens multifider, vilket ger en mycket bra stabiliseringsträning. Muskulaturen får en ordentlig genomblödning och huden får via kontakten med rullen sensorisk stimulering längs med hela ryggraden. Det finns tekniker också för mobilisering, dels generell, dels mer specifik som lärs ut på kursen. Avspänning och kroppskännedom utövas på den mjuka rullen.

Det finns flera olika varianter av rullar som vi använder.

För att kunna utnyttja PHYSIORULLEN® fullt ut rekommenderar vi vår introduktionskurs (se aktuella kurser). Vi säljer även rullar utan att man gått vår kurs men då till ett lite högre pris.