NaturUnderstödd Rehabilitering

2017-05-01 Tyvärr har vi inte fått fortsatt avtal då en annan leverantör lagt lägre pris än vi i upphandlingen. Beklagar verkligen detta.

 

NaturUnderstödd Rehabilitering på landsbygd – NUR
Region Skånes satsning på NaturUnderstödd Rehabilitering på landsbygd vänder sig till personer med mild till måttlig psykisk ohälsa, tendens till social isolering och passivisering.  Behandlingen är ett komplement till den medicinska vården och det är vårdenheten som fortsatt har det medicinska ansvaret under rehabiliteringen.
Region Skåne har efter ett lyckat försöksprojekt tillsammans med SLU Alnarp beslutat att driva detta vidare på 10 gårdar runt om i Skåne, 5 som erbjuder miljö med djur och 5 utan.

Stall Vitavillan är den gård med djur som fått uppdraget i Nordvästra Skåne.

Teckning flygvy

Stall Vitavillan:
Ligger vackert på en höjd med omgivande hästhagar mellan Öresund och Kullaberg. På gården finns Islandshästar, hundar och katt. Där finns många naturliga möjligheter att få uppleva stillhet, vacker natur men också att delta i gårdens aktiviteter efter förmåga. Vårt mål är att deltagaren skall finna sig själv, varva ner, stimulera sina sinnen i vaken vila, att iaktta vad som händer och sker och med tiden medverka aktivt i gårdens göromål.

Vistelse på Stall Vitavillan:
Gårdens huvudsakliga verksamhet är uppfödning av Islandshästar. Deltagaren får efter förmåga och vilja medverka i det dagliga arbetet på gården, njuta av naturen och djuren utan krav.  Perioden varar i 8 veckor, 3 dagar/vecka, 4 h per dag. Vi bedriver ingen specifik terapi. Det är naturen och djuren som erbjuder den läkande kraften!

Hur går det till?
På de anslutna vårdenheterna i vårt område utformas en remiss tillsammans med deltagaren vilken skickas till oss. Det kostar ingenting att delta och det belastar inte vårdenhetens budget. Verksamheten följs regelbundet upp av Region Skåne och det innebär att man på sin vårdenhet också får fylla i formulär före, under och efter för att utvärdera resultatet.

Välkommen till oss på Stall Vitavillan!
Ring eller maila oss gärna så berättar vi mer!
Det finns ytterligare information om NUR på Region Skånes hemsida.

broschyr NUR-1
Ladda ner vår folder om NUR hos oss genom att klicka på bilden ovan.