NUR Naturunderstödd Rehabilitering på landsbygd NYSTART 20230101!

…Återigen kommer vi att kunna erbjuda rehabilitering på vår gård utanför Nyhamnsläge. Nytt avtal med Region Skåne gör att vi återigen kan öppna möjligheten att komma till vår gård. Remiss krävs från vårdenhet som är ansluten till NUR. Det kostar ingenting och inte heller behöver listad vårdenhet betala något för att skicka deltagare.

Mer info om NUR finns på 1177.se

Varmt välkommen till oss på Stall Vitavillan! www.stallvitavillan.se

———————————————————————————————

Medicinsk Naturunderstödd Terapi® (MNT)   Just nu 2022 har vi inga uppdrag via MNT!

Genom samarbete med Insamlingsstiftelsen Natur och Hälsa och deras satsning på Medicinsk Naturunderstödd terapi, MNT ® kommer vi  så småningom även kunna erbjuda rehabilitering på vår gård i Nyhamnsläge via MNT. Rehabiliteringen vänder sig i första steget till personer med mild till måttlig psykiskt ohälsa, tendens till social isolering och/eller passivisering.

Behandlingen är ett komplement till den medicinska vården och kanske i framtiden ett förstahandsalternativ till dessa och andra tillstånd som för den ”vita” vården är svårbehandlade.

MNT® har höga krav på de gårdar som bedriver verksamheten vad gäller krav på medicinsk kompetens, gårdens utformning och säkerhet samt fyller ställda krav på god och säker djurhållning.

Personalen ska vara legitimerad, ha dokumenterad erfarenhet av rehabilitering som bedrivs multimodalt i team (olika professioner) och det ska finnas tillgång till läkarkompetens vb.

Rehabiliteringen bygger på evidens och beprövad erfarenhet.

Stall Vita Villan:

Ligger vackert på en höjd med omgivande hästhagar mellan Öresund och Kullaberg. På gården finns Islandshästar, hundar och katt. Där finns många naturliga möjligheter att få uppleva stillhet, vacker natur men också att delta i gårdens aktiviteter efter förmåga. Vårt mål är att deltagaren skall finna sig själv, varva ner, stimulera sina sinnen i vaken vila, att iaktta vad som händer och sker och med tiden medverka aktivt och kunna ta egna initiativ i gårdens göromål.

Vistelse på Stall Vita Villan /Vita Villan AB Rehab&Utredning:

Gårdens huvudsakliga verksamhet är uppfödning av Islandshästar. Deltagaren får efter förmåga, vilja och årstid medverka i de dagliga aktiviteterna på gården, njuta av naturen och djuren utan krav.

Perioden varar i 12 veckor, 3 dagar/vecka 3h/dag.

Teamets kompetens, gården, naturen och djuren erbjuder den läkande kraften.

Hur går det till:

Vårdgivare, Regioner, Arbetsgivare/Företag som har avtal med Insamlingsstiftelsen Natur och Hälsa kan erbjuda denna rehabilitering.

Verksamheten följs upp och utvärderas regelbundet genom dokumentation och resultatuppföljning enligt lagar och förordningar gällande för sjukvårdsverksamhet.

Välkommen till oss på Stall Vita Villan och Vita Villan AB Rehab&Utredning!

Nyfiken på vår gård och vår Islandshästavel?

www.stallvitavillan.se

Här finns ytterligare information om rehabiliteringen:

MNT®  www.natureandhealth.se

Stiftelsen Natur och Hälsa: www.naturochhalsa.se

Telefon: 0707-387114 Magnus, 0709-225900 Yvonne

Teckning flygvy

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.