RGRM

Multisensorisk stimulering:
Undervisning, forskning och föreläsning

Människan bryts ständigt ned och byggs ständigt upp. Den ena processen kallas katabol och den andra anabol. Enkelt förklarat är det samma process men i skilda riktningar. När människan drabbas av sjukdom, skadas, far illa, chockas, misshandlas etc. så kommer alltid en katabol, nedbrytande fas att inträda, detta p.g.a. de traumatiska förändringarna i vävnad, psyke och i sociala funktioner som skadan ger.

Det är vår uppgift som terapeuter att starta den anabola, uppbyggande fasen! Det kan ske genom bland annat behandling av vävnaderna, bearbetning av det psykiska och iordningställande av det sociala.

Men det viktigaste är; att nå in till människans inre och tända glöden hos just den individen, att se glittret när ögon möts, att låta skrattet komma fram och att se glimten i ögat! Det handlar om att visa att kärleken och livet finns… fortfarande!!!

RGRM ger oss genom Musiken och Rytmen och vårt Engagemang, en väg att naturligt hitta fram till detta.”

Magnus Liljeroos, leg. sjukgymnast och utbildningsansvarig inom RGRM™ berättar:
”Vår klädsel är röd och blå. Rött till vänster och blått till höger. Det är fantasieggande och stimulerande. Det bryter givna mönster och provocerar utan att stöta bort. Vi SYNS därför att vi vill synas, vi vill vara ett föredöme men alltid på deltagarnas vilkor. Vi HÖRS för att vi vill höras, därför att deltagarna skall uppfatta oss som tydliga men vi är alltid beredda att lyssna. Det vi gör KÄNNS både i handflator, lår och fotsulor men det känns också inom deltagarna.Musiken och rytmen vi väljer och det budskap vi framför går in i deltagarnas inre och startar processer. Detta är delar i det som skapar ett enormt impulsflöde (multisensorisk stimulering) under utövandet av RGRM™.
Information och frågor:
www.rgrm.se
Magnus Liljeroos,
Leg.sjukgymnast,
tel. 0707-387114
Ole Moe, Musiker,
tel. 0704-803057