Klassificering/Medicinskt kort för tävlingsryttare

I.P.E.C Classificering/Medicinskt kort

Både Yvonne och Magnus har utbildning i att utföra nationella klassificeringar för medicinskt kort (se nedan) Det går  bra att kontakta oss för diskussion och därefter boka in en tid. Själva klassificeringen sker vid ett tillfälle där vi gör en funktionsbedömning dvs. testar koordination, balans, kraft och styrka vilket sedan förs in i ett formulär. Beräknad tid ca 1,5-2 h. Bedömningen skickas sedan till Ridsportförbundet och de skriver sedan ut ett medicinskt kort. Kom ihåg att ta med ett färskt foto och legitimation till undersökningstillfället. Själva klassificeringen för ansökan om medicinskt kort debiteras f. n  med  600 kr.

Utdrag ur Ridsportförbundets information:
Medicinskt kort
För att kunna vara med på tävlingar för ryttare eller kuskar med funktionshinder, måste man ha ett medicinskt kort. Det fungerar ungefär som ett körkort och ger dig möjlighet att vara med på de tävlingar som är öppna för dig med ett funktionshinder. För att få ett sådan kort måste du genom gå en klassificering. Det är en slags undersökning som en nationell klassificerare (läkare eller sjukgymnast med speciell kompetens) gör och samtidigt fyller i ett formulär som ligger till grund för en bedömning av funktionshindrets karaktär och omfattning. När vår klassificerare på Ridsportförbundet har tittat på formuläret, utfärdas ditt medicinska kort, där det står angivet till vilken klass och profil du tillhör.

Grad och profil
Alla ryttare och kuskar är indelade i fyra olika klasser eller som vi omnämner dem, grader (för att slippa sammanblandning med klasser i fråga om tävlingsklasser). De ryttare som tillhör grad ett har de mest omfattande funktionshindren, medan de som tillhör grad fyra har de minst omfattande. Inom varje grad finns ett tiotal streckgubbar, som beskriver olika slags funktioner eller dysfunktioner. Varje ryttare tillhör en sådan profil och den står noterad på det medicinska kortet. Till varje grad finns dressyrprogram som är skrivna så att de passar ryttarna inom den aktuella graden. Precis som vid vanliga tävlingar måste man ta det Gröna Kortet och lösa licens för att kunna vara med. På de flesta tävlingarna finns klasser för dig som vill låna häst av arrangören, men det finns alltid möjlighet att rida sin egen. Är du intresserad av körning finns tävlingar för kuskar med funktionshinder. Då kör du din egen häst på tävling där du tävlar dels mot kuskar utan funktionshinder, men ofta finns även en klass för kuskar med funktionshinder inkluderad i tävlingen. På Ridsportförbundets hemsida: www.ridsport.se hittar du under tävling vilka tävlingar som är öppna för ryttare och kuskar med funktionshinder.

Tävlingsprogram etc. finner du på IPEC´s hemsida: http://www.ipec-athletes.de/