Ridterapi

Hästunderstödd behandling och träning
Vi har ingen subventionerad verksamhet från landstinget. Kontakta oss vid intresse för privat finansierad konsultation och priser. info@vitavillan.se

Introduktion

Att bedriva ridterapi kräver kunskap om ridterapins möjligheter, den egna yrkesrollen med tillhörande kunskapsfält samt goda kunskaper i ridning och hästhantering. Med begreppet ridterapi avses individuellt anpassad behandling utförd av sjukgymnast, arbetsterapeut, specialpedagog eller psykolog. Ridterapi används som behandlingsform inom neurologisk rehabilitering och habilitering vid en mängd olika funktionsnedsättningar. Balans och gångförmåga är två funktioner som ofta drabbas vid neurologiska sjukdomar. Muskelaktiviteten vid skritt är mycket lik den vid gång. Hästens rörelser överförs så att ryttarens bäcken och bål rör sig som vid normal gång. Hästen är ett känsligt instrument och ger återkoppling på ryttarens handlingar. Ridmomentet och samvaron med hästen engagerar och ställer krav.

Ridterapi skall ej förväxlas med handikappridning som avser ridning som sport och rekreation för personer med funktionshinder.

”En stimulerande, varierad, intressant, utmanande och unik miljö befrämjar återhämtningen efter en hjärnskada. Stallmiljön, hästarna och ridningen erbjuder allt detta. En förutsättning är dock att ridterapin bedrivs av en engagerad terapeut med special kunskaper”.

Ridterapi hos Vitavillan

Vi har bedrivit behandling i liten omfattning. Vi använder oss av våra Islandshästar framförallt Blíki som har ett enkelt steg med relativt liten rörelse i ryggen (bra för personer med större problem eller som får ökad smärta vid för stor rörelse i egna ryggen och bäckenet). Till patienter med bättre bålstabilitet och för de som har kommit lite längre använder vi företrädesvis Sara eller någon annan av de rörligare hästarna som har ett mycket stort steg dvs. det sker mer rörlighet i ryggen vilket tränar ryttarens bålstabilitet och balans mera. Vi har även andra hästar som vi väljer efter patientens behov.

I behandlingen ingår att sköta om hästen och hjälpa till med allt runt omkring och att lära sig om hästens beteende och lära sig ett gott och säkert hästvett. Våra hästar är mycket väluppfostrade och snälla och vi är mycket noga med att allt handhavande av dem sker på ett mjukt, lugnt och trevligt sätt för att inte rubba deras trygghet och arbetsvilja. En session brukar ta ca 1 h. varav ridningen är ca 30 min eller efter behov. För att få möjlighet att komma till oss för behandling på häst tar man kontakt med Magnus eller Yvonne där vi diskuterar diagnos etc. Vi utför också en undersökning för att dokumentera ”före och efter”.

Tyvärr har vi inget avtal med Region Skåne för hästunderstödd behandling så all behandling sker på egen bekostnad.