KBT Psykoterapi

Vi kan erbjuda KBT på ackreditering från Region Skåne. Remiss skrivs av vårdenheten enl gällande regler. Patientavgift 200 kr och högkostnadskort gäller. Gäller vår enhet i Helsingborg. Vid frågor maila oss: info@vitavillan.se