Corona/Covid-19 – information till dig som besöker oss

Har du feber, hosta eller andningsbesvär och har varit i ett riskområde, eller har du varit i kontakt med någon som har covid-19? Då ska du avstå från att besöka oss. Ring oss på aktuell mottagnings telefonnummer för mer information, Personalen