Särskilt läkarutlåtande (SLU) fasas ut under 2018!

På uppdrag av Region Skåne tillgodoser vi Försäkringskassans handläggare med utlåtanden.

I SLU träffar du enbart en specialistläkare beroende på din besvärsbild:
• Specialistläkare inom ortopedi/ortopedisk medicin/företagshälsovård/allmänmedicin/algologi

eller

• Specialistläkare inom psykiatri

Du blir kallad per brev. Träffar läkaren som ibland även vill ha in bakgrundsmaterial ex journaler. Därefter skriver han/hon ett utlåtande som beskriver ditt hälsotillstånd. Det är Försäkringskassan som därefter tar beslut om ersättningsfrågan.

 

Våra läkare:
Dr Stefan Lundqvist
Leg. läkare, spec. allmänmedicin, spec. smärtlindring och spec. rehabiliteringsmedicin samt ortopedmedicinsk examen.
Dr Christian Brodén
Leg. läkare, spec. allmän psykiatri

Dr Annika Sörensen, spec allmän medicin