Teambaserad medicinsk utredning (TMU) fasas ut under 2018!

På uppdrag av Region Skåne tillgodoser vi Försäkringskassans handläggare med utlåtanden.

I teamet ingår:
• Specialistläkare inom ortopedi/ortopedisk medicin/företagshälsovård/allmänmedicin/smärtlindring(algologi)
• Specialistläkare inom psykiatri
• Leg psykolog
• Leg sjukgymnast, utb i ortopedisk manuell terapi steg II/ergonomi
• Leg arbetsterapeut

När vi erhållit remiss från din handläggare blir du kallad per brev. Där finns tider till alla proffessioner som du kommer att träffa.

När vi alla träffat dig och gjort vår bedömning pratar vi oss samman och ansvarig läkare träffar dig för en personlig genomgång av resultatet.

Vår uppgift är att så tydligt som möjligt beskriva dina besvär och uttala en prognos om ditt tillstånd framgent. Det är Försäkringskassan  som därefter tar beslut i ersättningsfrågan.