Informationsmöten om MMS

Vi kommer inom kort meddela tider för informationsträffar på våra enheter.

Vad är MMS (Multimodal Smärtbehandling)?

Är MMS något för mig eller min patient?

Vi vänder oss till Dig som har långvariga smärtproblem eller Dig som träffar människor med smärtor som kvarstått mer än 3 månader.

Träffarna är gratis och vi bjuder självklart på fika! Datum och tider kommer snart. Välkomna, Yvonne, VD

FAKTARUTA: MMS sker på uppdrag av Region Skåne, högkostnadskort gäller och behandlingen belastar inte vårdenheternas budgetar. Egenremiss eller remiss från primärvårdsläkare