NY PERSONAL!

Vi välkomnar våra nya medarbetare som börjar successivt under hösten och ser fram emot att ta del av deras gedigna kompetens. Dr Mats Lennartsson, tidigare Spine and Joint i Ängelholm. Dr Jan Lidbeck, tidigare smärtrehab i Helsingborg och MMS på Råå. Psykolog Thomas Wigforss tidigare arbetat i Landskrona samt Fysioterapeut Rita Cording, tidigare Spine and Joint i Ängelholm. Välkomna till  teamet på Vitavillan!