Februari

Vi startar en ny smärtrehabgrupp MMS 17/2 som är full. Vi tar nu emot remisser för nästa grupp som preliminärt börjar första delen av april. Tidvis har vi haft och har problem med vår telefon. Det verkar som om telefonsvararen ibland inte registrerar intalade meddelande. Hör du inget från oss inom ca 1 dygn, ring upp igen! Vi försöker lösa problemet så fort vi kan.

Personalen på Vita Villan